RUỘNG

Leave a Comment
Ra đồng sáng sớm đượm sương buông
Lúa cỏ thong dong đợi nắng luồng
Cá quẫy bên khe, cò chộn rộn
La đà mặt nước cánh chuồn suông.

ruong

Bờ cao ruộng thấp hàng hàng nối
Đậu, bắp, khoai, mè luốn luốn vuông
Má thắm mơ màng thêm mấy hạ
Cua đồng hối hả nẻo đường truông.


HTLA- TP. HCM 12/06/2013 Nhớ quê

0 nhận xét:

Đăng nhận xét