NGẪM MỖI NGÀY

Leave a Comment
Những chiếc ô không thể ngăn cơn mưa. Nhưng nó giúp ta đứng được dưới mưa.
Sự tự tin có thể không mang lại thành công. Nhưng nó mang đến cho ta sức mạnh để đối mặt với mọi thử thách trong cuộc sống.
-Sưu tầm-

0 nhận xét:

Đăng nhận xét