MỘNG

Leave a Comment
Sao tôi không là sóng vượt trùng dương xa tít?
Tự do tung tăng phiêu lãng khắp bãi vàng.
Sao không là trăng, là sao
Là gió, là mây ôm giấc mộng riêng mình?
Mà lại là người
Lạc giữa chốn bon chen…

mong

TP. Hồ Chí Minh 2009

Huỳnh Thị Lệ Ân

0 nhận xét:

Đăng nhận xét