NỢ

Leave a Comment
Yêu thơ không mà ngơ ngẩn ngẩn ngơ
Yêu đời không mà cười khóc- khóc cười
Ta nợ thơ cách gieo vần con chữ
Ta nợ đời gì mà trả mãi chẳng xong???

NO

TP. Hồ Chí Minh 18/05/2011

Huỳnh Thị Lệ Ân

0 nhận xét:

Đăng nhận xét