HOÀNG HÔN SA HUỲNH

Leave a Comment
Non non nước nước lẫn vào mây
Cảnh sắc hoàng hôn phủ chốn này
Sóng nhỏ ru bờ dương rỉ rả
Thân dừa ngã bóng ngỡ trời quay.


hoang-hon-sa-huynh


Thuyền về đậu bến hồn mê đắm
Giỏ cá ngư dân nặng trĩu đầy
Ánh loáng mê lòng người nữ sĩ
Ngàn thu kiếp nữa có đổi thay?

TP. HCM 12/5/2014
Một ngày nhớ quê, nhớ Má!
 Huỳnh Thị Lệ Ân

0 nhận xét:

Đăng nhận xét